• Megvalósuláshoz szükséges feltételek elemzése
  • Előre nem látható problémák feltérképezése
  • Általásan ismert problémák megvizsgálása